Reflexe: teorie a modely

15 Slides683.00 KB

Reflexe: teorie a modely

Definice Reflexe je: „proces vytváření a vyjasňování významu zážitku (přítomného nebo minulého) ve svých vlastních pojmech“ (Boyd, Fales in Sugerman, 2000, str. 2). Reflexe je „ohlédnutí se zpět přes to, co se stalo, tak aby byla extrahována síť významů, která je základním kapitálem inteligentního jednání pro další zkušenosti“ (Dewey, 1938, s. 110). Reflexe Sebereflexe? „Kritická reflexe zahrnuje kritiku předpokladů našich přesvědčení, které si budujeme“. (Mezirow, 1990, s. 1) Sebeuvědoměním rozumíme vědomé zaměření pozornosti na svůj vnitřní svět, tady a teď.

Reflexe a učení Při reflexi dochází k tvorbě nových či revidování starých významů určité zkušenosti a to se označuje jako proces učení (Mezirow, 1991). – Hloubka reflexe – Individuální reflexe: vnitřní a vnější dialog – Interpersonální změna významu (ref. konverzace, reflexe ve skupině) – Zaměření na minulost, přítomnost, budoucnost (model ACORu)

Hloubka reflexe Candy, Harri-Augstein, Thomas in Boud, Keogh & Walker, 1985, s. 112)

Individuální reflexe Vnitřní vnější dialog

Reflektivní konverzace Interpersonální změna významu Posuny významu mezi vnější a vnitřní řečí (individuální reflexi) Zpracovávání vnějšího významu (interpersonální sdílení). Student Vnitřní konverzace Vnější konverzace Facilitátor Zpracovávání vnějšího významu (interpersonální sdílení). Vnitřní konverzace Posuny významu mezi vnější a vnitřní řečí (individuální reflexi)

Reflexe ve skupině Interpersonální změna významu ?

Model ACORu minulost budoucnost ?

Další modely (Gibbs, 1998) Popis situace (Co se stalo?); Obrat k pocitům (Jaké pocity a myšlenky při dané aktivitě jsem prožíval?); Hodnocení (Co dobrého a špatného si z této situace mohu vzít?); Analýza (Jaký smysl tato situace může mít?); Závěr (Co dalšího mohu udělat?); Akční plán (Pokud se dostanu do této situace znovu, co udělám jinak?).

Boud, 1985 Chování Myšlenky Pocity Zážitky/zkušenosti 1) Znovu obrácení k prožitku 2) Účast na pocitech - Zužitkování pozitivních pocitů - Odstranění překážek pocitů 3) Re-evaluace zkušenosti Reflektivní proces Nový perspektivy zkušenosti. Změna v chování. Připravené k aplikaci. Závazek k jednání. Výsledky

ALACT model (Korthagen, 2011)

Model „cibule“ (Korthagen, Valos, 2005) Prostředí S čím se setkávám? (Čím se zabývám?) Co dělám? Chování Kompetence Přesvědčení Identita Poslání Jaké jsou moje kompetence? Čemu věřím? Kdo jsem (když pracuji)? Co mě inspiruje? (S jakou vyšší mocí se cítím být spojen(á)?) (IDEÁLY) Jádrové vlastnosti

ALACT model (Korthagen, Valos, 2005) Using the core potential How can you enact your core potential and let go of the obstacle? 4 Reflection on obstacle How do you limit or block yourself? 3 5 Trying a new approach 1 Describing a concrete situation What was your problem? What did you encounter? 2 a. Reflection on ideal What did you want, what was your desire? b. Reflection on core quality or qualities What core qualities are you aware of?

Beauchampová (2006) Beauchampová (2006) analyzovala padesát pět definic reflexe z kvalitativně obsahového a došla k tomu, že tyto reflexe pracují s několika kategoriemi procesu: – zkoumáním – myšlením a rozuměním – řešením problému – analyzováním – evaluováním – konstruováním

Back to top button